بروز رسانی جدید ناحیه کاربری و پرتال مشتریان گرامی

Friday, August 4, 2017

در راستای بهبود هرچه بیشتر کیفیت خدمات به مشتریان عزیز، سیستم تیکیتنگ جدید و ناحیه کاربری شیک هاستینگ یکپارپه گردید
 ناحیه کاربری مشتریان را با محیط کاملا متفاوت و جدید در تاریخ 96/05/13 بروز رسانی کردیم .


ma

ارسال پیامک بلک لیست