ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.com
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
62,000 تومان
1 سال
.net
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
82,000 تومان
1 سال
.org
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.biz
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.cc
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.name
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.mobi
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
92,000 تومان
1 سال
.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.in
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
34,000 تومان
1 سال
.eu
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
29,000 تومان
1 سال
.club
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
75,000 تومان
1 سال
.info
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.host
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
370,000 تومان
1 سال
.hosting
1,490,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
1,490,000 تومان
1 سال
.chat
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
139,000 تومان
1 سال
.xyz
13,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
42,000 تومان
1 سال
.work
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
52,000 تومان
1 سال
.video
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.pro
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.news
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
98,000 تومان
1 سال
.network
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.band
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

ma

ارسال پیامک بلک لیست