سی پنل پرسرعت ایران (پارس آنلاین)

هاست سی پنل ایران 250 مگابایت


 
5,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


250 + 6 هدیه = 256 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 500 مگابایت


 
10,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


500 + 12 هدیه = 512 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت


 
20,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


1000 + 24 هدیه = 1024 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت


 
25,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


2000 + 48 هدیه = 2048 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 3 گیگابایت


 
35,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


3000 + 72 هدیه = 3072 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 4 گیگابایت


 
45,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


4000 + 96 هدیه = 4096 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت


 
55,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


5000 + 124 هدیه = 5124 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت


 
110,000 تومان
ماهانه

متصل به شبکه اینترانت کشور


10000 + 240 هدیه = 10240 مگابایت فضای دیسک

نامحدود پهنای باند

MySQL ديتابيس

نامحدود ساب دامنه

نامحدود اکانت اف تی پی

دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt

دارد بکاپ گیری هفتگی

دارد قابلیت ارتقا

پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر

Nginx + Apache وب سرور ها

99.99%
آپتایم

نامحدود سایر امکانات میزبانی

رایگان انتقال سایت

ساعته 24 پشتیبانی

دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها

سی پنل کنترل پنل

آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل

هاست سی پنل ایران نامحدود


 
0 تومان

ارسال تیکت


ma

ارسال پیامک بلک لیست