تبلیغ در گوگل شیوه ای هدفمند و مستقیم از تبلیغات بینهایت کلمه کلیدی

تبلیغات در گوگل - پکیج A


 
310,000 تومان

مشاوره رايگان
ارائه گزارش
نمایش در تمامی دیوایس ها
عدم دسترسی مستقیم به اکانت
متوسط تعداد ورود کاربر / 2.000 نفر
حداکثر تعداد ورود کاربر / 5.000 نفر
هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم


تبلیغات در گوگل - پکیج B


 
599,000 تومان

مشاوره رايگان
نمایش در تمامی دیوایس ها
دسترسی کامل مستقیم به اکانت
مدیریت و پشتیبانی رایگان
متوسط تعداد ورود کاربر / 4.000 نفر
حداکثر تعداد ورود کاربر / 10.000 نفر
هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم


تبلیغات در گوگل - پکیج C


 
1,435,000 تومان

مشاوره رايگان
نمایش در تمامی دیوایس ها
دسترسی کامل مستقیم به اکانت
مدیریت و پشتیبانی رایگان
متوسط تعداد ورود کاربر / 10.000 نفر
حداکثر تعداد ورود کاربر / 25.000 نفر
هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم


تبلیغات در گوگل - پکیج D


 
2,808,000 تومان

مشاوره رايگان
نمایش در تمامی دیوایس ها
دسترسی کامل مستقیم به اکانت
مدیریت و پشتیبانی رایگان
متوسط تعداد ورود کاربر / 20.000 نفر
حداکثر تعداد ورود کاربر / 50.000 نفر
هزینه حداقل هر کلیک / 0.02 درهم
هزینه حداکثر هر کلیک / 0.05 درهم


ma

ارسال پیامک بلک لیست