سی پنل پرسرعت ایران (پارس آنلاین)

هاست سی پنل ایران 250 مگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 250 + 6 هدیه = 256 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 500 مگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 500 + 12 هدیه = 512 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 1 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 1000 + 24 هدیه = 1024 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 2 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 2000 + 48 هدیه = 2048 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 3 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 3000 + 72 هدیه = 3072 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 4 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 4000 + 96 هدیه = 4096 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 5 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 5000 + 124 هدیه = 5124 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران 10 گیگابایت

متصل به شبکه اینترانت کشور

 • 10000 + 240 هدیه = 10240 مگابایت فضای دیسک
 • نامحدود پهنای باند
 • MySQL ديتابيس
 • نامحدود ساب دامنه
 • نامحدود اکانت اف تی پی
 • دارد گواهینامه امنیتی ssl رایگان Let.s Encrypt
 • دارد بکاپ گیری هفتگی
 • دارد قابلیت ارتقا
 • پارس آنلاین ایران محل قرار گیری دیتاسنتر
 • Nginx + Apache وب سرور ها
 • 99.99%
  آپتایم
 • نامحدود سایر امکانات میزبانی
 • رایگان انتقال سایت
 • ساعته 24 پشتیبانی
 • دارد پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها
 • سی پنل کنترل پنل
 • آنلاین بلافاصله پس از پرداخت زمان تحویل
هاست سی پنل ایران نامحدود -2 Tilgængelig

ارسال تیکت