نمایندگی هاست دایرکت ادمین خارج

drs5gb

فضای دیسک 5 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

drs10gb

فضای دیسک 10 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

drs20gb

فضای دیسک 20 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

drs50gb

فضای دیسک 50 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته