نمایندگی هاست دایرکت ادمین ایران

iranrs5gb

فضای دیسک 5 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

iranrs10gb

فضای دیسک 10 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

iranrs20gb

فضای دیسک 20 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته

iranrs50gb

فضای دیسک 50 GB
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت نامحدود
سایر امکانات نامحدود
کنترل پنل DirectAdmin
تحویل 24 ساعته