کاهش هزینه تمامی سرویسها

Monday, October 19, 2015

با توجه به وفاداری شما مشتریان ارجمند و حمایت همکاران در فراهم نمودن سرور :
تمامی تعرفه ها و هزینه تمامی سرویسها هاستینگ به شدت کاهش یافت .
امیدواریم این کاهش هزینه در بازار هاستینگ اختلالی ایجاد نکند و تمامی شما گرامیان ازتعرفه ها و خدمات فعلی رضایت کامل را داشته باشید .

هدف ما تنها جلب کامل رضایت شما عزیزان می باشد
کاهش هزینه از ماه های آینده در فاکتور های جدید اعمال می شود .ma

ارسال پیامک بلک لیست