طرح تخفیفی تمدید دامنه

Tuesday, June 14, 2016

با توجه به استقبال کاربران گرامی و مشتریان وفا دار شیک هاستینگ :

مدیریت شیک هاستینگ تصمیم دارد طرح تخفیفی 5 روزه برای آن دسته از مشتریان دائمی و وفادار خود در نظر بگیرد .!

در این طرح کد های تخفیفی برای تمدید دامنه برای 2 پسوند com و ir در نظر گرفته شده است که مشتریان می توانند با استفاده از کد مورد نظر تخفیفی جهت تمدید دامنه های ثبت شده خود دریافت و از این تخفیف بهرمند شوند.


کد تخفیف ویژه تمدید 1 ساله دامنه با پسوند ir :
09ZXRKC46J
مبلغ نهایی تمدید 1 ساله با اعمال تخفیف : 5000 تومان

کد تخفیف ویژه تمدید 5 ساله دامنه با پسوند ir :
C8O1N60ZCQ
مبلغ نهایی تمدید 5 ساله با اعمال تخفیف : 25000 تومان

 

کد تخفیف ویژه تمدید 1 ساله دامنه با پسوند com :
NT1899UMPO
مبلغ نهایی تمدید 1 ساله با اعمال تخفیف : 34000 تومان

کد تخفیف ویژه تمدید 5 ساله دامنه با پسوند com :
C8O1N60ZCQ
مبلغ نهایی تمدید 5 ساله با اعمال تخفیف : 175000 تومان


لینک تمدید دامنه های شما :
https://chichosting.net/client/cart.php?gid=renewals


پیام مدیریت شیک هاستینگ به مشتریان دائمی و وفادار :

در صورتیکه شما حتی 1 دامنه در پنل خود دارید می توانید از این طرح استفاده نمایید و دامنه خود را به مدت یکساله یا پنج ساله تمدید نمایید .


پیام مدیریت شیک هاستینگ به مشتریان جدید :

حتی اگر امروز یا در مدت این طرح شما به خانواده بزرگ شیک هاستینگ پیوسته باشید و موفق با ثبت دامنه جدید بدون محدودیت می توانید از این طرح بهرمند شده و با کد تخفیف فوق اقدام به تمدید دامنه خود قبل از تاریخ سر رسید نمایید .

 

پیام تیم سئو شیک هاستینگ :

آیا میدانید یکی از فاکتور های سئو و رتبه بندی گوگل تاریخ انقضای بالای دامنه می باشد ؟ !!!


نکته :
1- با توجه به تعداد درخواست ها رسیدگی به درخواست های تمدید دامنه ممکن است بین 1 ساعت الی 48 ساعت بطول انجامد .
2- کد های تخفیفی ایجاد شده تنها برای تمدید دامنه با پسوند های اشاره شده ایجاد گردید و هر گونه استفاده دیگر غیر مجاز است .

تاریخ اتمام طرح : 95/04/01ma

ارسال پیامک بلک لیست